Wat is juist: beidt uw tijd of beid uw tijd?
 

Er is zowel voor beid uw tijd als voor beidt uw tijd ('wacht uw tijd af') iets te zeggen. Wie beidt uw tijd schrijft, vat de combinatie op als een versteende uitdrukking, waarin de ouderwetse meervouds-t van de gebiedende wijs behouden is gebleven. Deze meervouds-t is al lang uit het levende Nederlands verdwenen, maar in sommige vaste combinaties komt hij nog voor (zoals in 'Gaat heen en vermenigvuldigt u!'). Wie kiest voor beid uw tijd laat die ouderwetse -t vervallen; ook in geef me de tijd en gun me tijd wordt hij immers niet geschreven.

Wat ons betreft is er voor de eerste gedachtengang net iets meer te zeggen. Omdat beiden ('afwachten') zelf ook verouderd is, beschouwen wij beidt uw tijd bij voorkeur als een onveranderlijke, oude uitdrukking.

De woordenboeken zijn het niet helemaal eens over de spelling van beidt uw tijd, maar de meeste vermelden de vorm met t. Vreemd genoeg vermeldt de grote Van Dale (2005) noch beid uw tijd noch beidt uw tijd.

Beid(t) uw tijd kwam in 1998 voor in het Groot Dictee der Nederlandse Taal ("beid relaxed uw tijd"). De jury keurde alleen de vorm beid goed, wat te verdedigen was doordat het moderne relaxed met de uitdrukking verweven werd. De uitdrukking kwam dus niet in haar 'versteende' vorm in dit dictee voor.

Op de klokkentoren van de Beurs van Berlage staan de spreuken "Beidt uw tijd" en "Duur uw uur". Dit zijn citaten uit het gedicht De Toren van Albert Verwey (1865-1937). Duur uw uur betekent iets als 'blijf zo lang als nodig is, hou vol'. Opvallend is dat de t in beidt uw tijd ook hier is blijven staan.