Wat is juist: begroeiing, begroeiïng of begroeing?
 

De juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i’s en zonder trema.

Begroeiing is afgeleid van het werkwoord begroeien. Achter de stam begroei (het hele werkwoord zonder -en) wordt de uitgang -ing geplaatst: begroeiing. Als er twee i’s achter elkaar staan, is er geen trema nodig. (Zie ook het advies over klinkerbotsing.)

Vergelijkbare gevallen:

  • eindigend op -aaiing: draaiing, uitzaaiing, verdraaiingverfraaiing;
  • eindigend op -oeiing: afvloeiing, beschoeiing, besproeiing, bevloeiing, uitroeiing, vergroeiing, vloeiing, volgroeiing;
  • eindigend op -ooiing: glooiing, mineraallooiing, ontplooiing, verstrooiing, voltooiing;
  • eindigend op -uiing: kruiing, opruiingspuiingvertuiing.

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij woorden die op -ig eindigen, zoals:

  • eindigend op -aaiig: lawaaiig, haaiig;
  • eindigend op -eiig: heiig, kleiig, eeneiig, twee-eiig, drie-eiig, viereiig;
  • eindigend op -oeiigbroeiig, goeiig;
  • eindigend op -ooiig: klooiiglooiig;
  • eindigend op -uiig: buiig, uiig.

Let op: het is wel bemoeienis, niet bemoeiienis. Hierbij is achter de stam van het werkwoord (bemoei) het achtervoegsel -enis geplaatst.