Waarom is akkoord met twee k’s en accorderen met twee c’s?

Dat gaat terug op een keuze die de samenstellers van het officiële Groene Boekje van 1954 gemaakt hebben. De samenstellers van de officiële woordenlijsten van 1995, 2005 en 2015 (terug te vinden op Woordenlijst.org) hebben deze keuze gevolgd. Ook de makers van andere woordenboeken en -lijsten hebben zich aan deze spelling gehouden. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en op onze Spellingsite staan akkoord en accorderen eveneens vermeld.

De spellingcommissie van 1954 vond accorderen nog duidelijk een ‘vreemd woord‘ (‘niet-Nederlands’). Akkoord beschouwde men als minder vreemd; de k’s werden daarin wel goedgekeurd. Zodoende golden accorderen en akkoord vanaf 1954 als voorkeurspelling (akkorderen en accoord móchten ook; dit was de zogeheten toegelaten spelling). In latere Groene Boekjes is deze voorkeurspelling als enige juiste spelling overgenomen en is de inconsistentie dus blijven bestaan. De taalgebruikers waren eraan gewend.

Akkoord - accorderen - accordering is niet het enige rijtje dat inconsistent is. Andere voorbeelden zijn:

 • fabrikant - fabricaat - fabricage
 • kadetjes (broodjes) - cadetten (leerlingen)
 • kabinet - cabine
 • klasseren - classificatie - declasseren
 • klassiek - classicisme
 • kliniek - klinisch - clinicus - clinist
 • krediet - crediteren - crediteur
 • kolom - kolonel - koloniaal - kolonie - kolonist - colon - colonne
 • komediant/komediante - comédienne
 • kompres - compressie
 • kopiëren - kopie/fotokopie - kopij - copyright - copywriter - copyshop
 • korset - corselet
 • kosmos - kosmisch - cosmetisch - cosmetica
 • korporaal (legerrang) - corporaal (als in een corps) - corporatie - corpulent
 • korps (troepeneenheid, muziekkorps, lettergrootte) - corps (studentenclub)
 • kritiek - kritisch - criticus - criticaster
 • lokaal - lokaliseren - lokaliteit - locatie
 • oktober - octaaf - octet - octopus
 • praktijk - praktisch - practicus - practicum
 • sekte - insect
 • spektakel - spectaculair
 • traktatie - trakteren - attractie - extract - tractor
 • vakantie - vacant - vacature - vacatie

Let ook op quotum naast kwantum en quantum (beide mogelijk) en het rijtje seks - sekse - seksueel - sexy - sexappeal.