Waarom is akkoord met twee k’s en accorderen met twee c’s?

Het verschil tussen akkoord en accorderen is gemaakt door de samenstellers van het officiële Groene Boekje van 1954. De samenstellers van de officiële woordenlijsten van 1995, 2005 en 2015 hebben deze keuze gevolgd, net als de makers van andere woordenboeken en -lijsten. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en op onze Spellingsite staan akkoord en accorderen ook met k’s respectievelijk c’s vermeld.

De spellingcommissie van 1954 vond accorderen nog duidelijk een ‘vreemd woord’ (‘niet-Nederlands’). Akkoord beschouwde men als ‘minder vreemd’. Daarom koos men daarin wel voor de k’s. Zodoende golden accorderen en akkoord vanaf 1954 als voorkeurspelling (akkorderen en accoord móchten ook: dit was de zogeheten toegelaten spelling). In latere Groene Boekjes is deze voorkeurspelling als enige juiste spelling overgenomen en is de inconsistentie dus blijven bestaan. De taalgebruikers waren eraan gewend.

Akkoord - accorderen - accordering is niet het enige rijtje dat inconsistent is. Andere voorbeelden zijn:

 • fabrikant - fabricaat - fabricage
 • kadetjes (broodjes) - cadetten (leerlingen)
 • kabinet - cabine
 • klasseren - classificatie - declasseren
 • klassiek - classicisme
 • kliniek - klinisch - clinicus - clinist
 • krediet - crediteren - crediteur
 • kolom - kolonel - koloniaal - kolonie - kolonist - colon - colonne
 • komediant/komediante - comédienne
 • kompres - compressie
 • kopiëren - kopie/fotokopie - kopij - copyright - copywriter - copyshop
 • korset - corselet
 • kosmos - kosmisch - cosmetisch - cosmetica
 • korporaal (legerrang) - corporaal (als in een corps) - corporatie - corpulent
 • korps (troepeneenheid, muziekkorps, lettergrootte) - corps (studentenclub)
 • kritiek - kritisch - criticus - criticaster
 • lokaal - lokaliseren - lokaliteit - locatie
 • oktober - octaaf - octet - octopus
 • praktijk - praktisch - practicus - practicum
 • sekte - insect
 • spektakel - spectaculair
 • traktatie - trakteren - attractie - extract - tractor
 • vakantie - vacant - vacature - vacatie

Let ook op quotum naast kwantum en quantum (beide mogelijk) en het rijtje seks - sekse - seksueel - sexy - sexappeal.