Print deze pagina

E-mailadres / emailadres

Wat is juist: e-mailadres, emailadres, email adres of misschien nog iets anders?

Alleen e-mailadres komt voor in het Groene Boekje (2005), Van Dale (2005) en het Witte Boekje (2006). De e is een afkorting van electronic, en afkortingen worden met een koppelteken 'vastgemaakt' aan het woord waar ze bij horen. Adres wordt aan e-mail vast geschreven, maar een extra koppelteken mág ook: e-mail-adres. E-mail adres is onjuist; adres bungelt er nu los bij, terwijl e-mailadres in z'n geheel een samenstelling is. Vergelijkbare samenstellingen zijn e-mailactie, e-mailbericht, e-mailbombardement, e-mailbox, e-mailconsult, e-mailetiquette, e-mailservice en e-mailverkeer.

In plaats van e-mail (dat volgens alle woordenboeken en spellinggidsen juist is), komt email vaak voor. Email (uitspraak: [ee-maj]) is eigenlijk iets heel anders, namelijk een aanduiding voor een dunne, gladde laag die op potten en pannen en dergelijke wordt aangebracht ter bedekking of versiering. Maar in een zin als 'Ik heb een nieuw emailadres' zal niemand in verwarring raken over de betekenis van email; vrijwel iedereen zal het als [ie-meel] uitspreken. Het streepje in e-mail wordt door sommigen daarom zelfs als overbodig gezien. Dat komt ook doordat veel mensen niet meer stilstaan bij het feit dat de e een afkorting van electronic is. 'Email' is op zichzelf een fenomeen geworden.

In 2007 begon een Britse actiegroep een actie die de toonaangevende woordenboeken moest overhalen om het streepje in e-mail te schrappen. Dit streepje is volgens deze groep namelijk ouderwets en het zou getuigen van disrespect voor het medium e(-)mail. In de praktijk wordt het woord in het Engels meestal al als email geschreven.

Voorlopig is het in het Nederlands nog officieel e-mail, e-mailbericht, enz. Email en emailadres enz. zijn echter wel aan een opmars bezig. Ook mail en mailadres komen overigens vaak voor; daar is niets op aan te merken.

Vernederlandste vormen als e-post(adres) en netpost(adres) hebben geen vaste voet aan de grond gekregen. En vormen als imeel, imelen, melen, imeeladres en meeladres worden alleen voor de grap gebruikt.

Verwante adviezen

Trefwoorden

terug
voorjaarsbanner

banner ITV

taalkalender