Wat is juist: ‘Aansluitend aan de vergadering vindt er een receptie plaats’ of ‘Aansluitend op de vergadering vindt er een receptie plaats’?

In de betekenis ‘direct volgend op, direct na’ kan het best aansluitend aan gebruikt worden: ‘Aansluitend aan de vergadering vindt er een receptie plaats.’ Aansluitend op lijkt erop te duiden dat de receptie een voortzetting is van de vergadering, en dat is doorgaans niet bedoeld.

Bij het werkwoord aansluiten passen verschillende voorzetsels. Enkele veelvoorkomende mogelijkheden:

  • aan: ‘U moet het paarse stekkertje aansluiten aan uw computer’ (= ‘vastmaken aan (zodat een verbinding tot stand komt)’)
  • bij/aan: ‘De schoolzwemtijden zullen zo veel mogelijk aansluiten aan/bij de gewone schooltijden’ (= ‘zich voegen naar’)
  • bij: ‘De resultaten uit het onderzoek sluiten aan bij eerdere studies’ (= ‘zijn in overeenstemming met’)
  • bij: ‘Ik sluit me geheel bij de vorige spreker aan’ (= ‘ben het geheel eens met’)
  • bij: ‘Hij sloot zich aan bij de stichting Bont voor Dieren’ (= ‘werd lid van/sympathisant van’)
  • op: ‘Alle computers zijn aangesloten op het netwerk’ (= ‘verbonden met’)
  • op: ‘De voorgestelde veranderingen sluiten aan op de doelen die gesteld zijn in 2005’ (= ‘zijn een voortzetting van, bouwen voort op’).