Bijdragen aan iets betekent ‘een activiteit bevorderen door ergens een (concrete) bijdrage aan te leveren’. Daarvan is sprake in bijvoorbeeld ‘Wilt u ook bijdragen aan de jubileumaflevering van ons tijdschrift?’

Bijdragen tot iets betekent ‘ergens een gunstige invloed op hebben en daardoor mede doen ontstaan’. Bijvoorbeeld: ‘De inzet van de medewerkers heeft zeker bijgedragen tot dit mooie resultaat.’

Bijdragen aan is vaak iets wat een persoon doet, bijdragen tot past meer bij iets abstracts.

Meer voorbeelden:

  • Ik draag graag bij aan het verbeteren van het sociale klimaat op school. (lever een concrete bijdrage aan)
  • Wie zijn kinderen veel voorleest, draagt bij aan hun taalontwikkeling. (levert een concrete bijdrage aan)
  • Zijn pessimisme droeg niet bepaald bij tot een goede sfeer. (had geen gunstige invloed op)
  • Haar aanpak heeft zeker bijgedragen tot het succes van het project. (heeft een gunstige invloed gehad op)

Overigens wordt bijdragen aan ook vaak gebruikt in de betekenis ‘een gunstige invloed hebben op’. De meeste mensen zullen een zin als ‘Haar aanpak heeft zeker bijgedragen aan het succes van het project’ prima vinden.

In de betekenis ‘een financiële bijdrage leveren aan’ is alleen bijdragen aan mogelijk: ‘Wie wil er allemaal bijdragen aan hun huwelijkscadeau?’

Ook bijdragen in is mogelijk, vrijwel altijd in combinatie met kosten: ‘Esmee wilde zelf ook bijdragen in de kosten.’

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 2 steun je Onze Taal. Bedankt!