Wat is juist: de aangeraden route of de aangerade route?

De aangeraden route is juist. 

Aangeraden is het voltooid deelwoord van aanraden. Bijvoorbeeld: ‘Zij heeft die route aangeraden’, ‘Die route kreeg ik aangeraden.’ (Het is niet aangeraad: aanraden is een onregelmatig, sterk werkwoord.) Als aangeraden als een bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt, blijft de n aan het einde staan: de aangeraden route. Er komt geen -e achter; je zegt niet ‘de aangeradene route’.

De algemene regel is: bijvoeglijke naamwoorden die op -en eindigen, houden -en aan het einde en krijgen geen buigings-e. Het is bijvoorbeeld ook de houten lepeleen effen stofeen zilveren tientje en gescheiden ouders.

Oefenen met aangerade/aangeraden en gebakken/gebakke

Voorbeelden

Hieronder staat een lijst voorbeelden van werkwoorden met een voltooid deelwoord op -en (er zijn er overigens veel meer). Er staat telkens een voorbeeld achter waarin het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. 

 • aanbevelen - aanbevolen: de aanbevolen dosering
 • aanbidden - aanbeden: de aanbeden actrice
 • aanbraden - aangebraden: de aangebraden kippenpoten
 • aanschrijven - aangeschreven: de aangeschreven minister
 • aanwijzen - aangewezen: de aangewezen persoon
 • afbakken - afgebakken: de afgebakken broodjes
 • bekijken - bekeken: de bekeken huizen
 • bespreken - besproken: de besproken mogelijkheden
 • bijhouden - bijgehouden: de bijgehouden voorraad
 • breken - gebroken: een gebroken ruit
 • dwingen - gedwongen: de gedwongen opname
 • ervaren - ervaren: de ervaren bijwerkingen
 • fijnsnijden - fijngesneden: de fijngesneden peterselie
 • gieten - gegoten: de gegoten beelden
 • graven - gegraven: de gegraven kuil
 • heruitgeven - heruitgegeven: het heruitgegeven boek
 • inroepen - ingeroepen: de ingeroepen hulp
 • inwrijven - ingewreven: de ingewreven olie
 • kapotvallen - kapotgevallen: de kapotgevallen glazen
 • leegdrinken - leeggedronken: een leeggedronken blikje bier
 • neerschieten - neergeschoten: de neergeschoten overvaller
 • omstoten - omgestoten: de omgestoten beker
 • onderscheiden - onderscheiden: de onderscheiden winnares
 • ontspannen - ontspannen: een ontspannen collega
 • ontvangen - ontvangen: het ontvangen salaris
 • prijsgeven - prijsgegeven: het prijsgegeven geheim
 • slinken - geslonken: de geslonken voorraad
 • stilhouden - stilgehouden: een stilgehouden afspraak
 • tegenvallen - tegengevallen: de tegengevallen vakantie
 • toezenden - toegezonden: het toegezonden materiaal
 • uitladen - uitgeladen: de uitgeladen dozen
 • uitsteken - uitgestoken: de uitgestoken hand
 • verbannen - verbannen: de verbannen koning
 • verstrijken - verstreken: de verstreken termijn
 • volladen - volgeladen: een volgeladen bord
 • vollopen - volgelopen: het volgelopen bad
 • wegkruipen - weggekropen: het weggekropen katje
 • werven - geworven: de geworven personeelsleden
 • zouten - gezouten: de gezouten vis
 • zwemmen - gezwommen: de gezwommen afstand