Wat is juist: een 21e-eeuws pand of een 21e eeuws pand? Of nog iets anders?

Een 21e-eeuws pand is juist: met een streepje dus. Ook 21ste-eeuws en eenentwintigste-eeuws zijn mogelijk. (Zie voor de keus tussen 21e en 21ste (of eventueel 21e/21ste) deze pagina en voor de keus tussen 21e/21ste en eenentwintigste deze pagina.)

Een telwoord en een zelfstandig naamwoord kunnen, vaak met een achtervoegsel zoals -s of -lijks, samen een bijvoeglijk naamwoord vormen. Voorbeelden:

 • tweede + hand = tweedehands
 • drie + jaar = driejarig of driejaarlijks (zie voor het verschil hiertussen deze pagina)
 • vijf + dag/dagen = vijfdaags
 • vierentwintig + karaat = vierentwintigkaraats

Als het getal als cijfer(s) wordt geschreven, komt er een streepje:

 • 5-daags
 • 3-jarig, 3-jaarlijks
 • 24-karaats
 • 2e-hands
 • 21e-eeuws

Ook in geval van klinkerbotsing komt er een streepje:

 • (eenen)twintigste + eeuw = (eenen)twintigste-eeuws
 • twee + ei = twee-eiig