Onze Taal 06 2020

Zo’n 150 jaar geleden kreeg onze taal een flinke boost. Grote woordenboeken als Van Dale kwamen van de grond, er werd een officiële spelling ingevoerd en de belangstelling voor dialecten nam toe. Die beslissende periode in de ontwikkeling van het Nederlands staat centraal in het juninummer van Onze Taal: een themanummer over de negentiende eeuw.

Naar de digitale uitgave

Daarin ook aandacht voor allerlei andere veranderingen die toen plaatsvonden. Op politieke podia werd bijvoorbeeld veel vuriger georeerd dan voorheen, en mede dankzij grote namen als Multatuli was niet langer de schrijftaal het uitgangspunt, maar de spreektaal. Naast stukken over de negentiende eeuw biedt het nummer de gebruikelijke rubrieken – in één daarvan een opmerkelijk voorstel van Kees van Kooten: schrijf één voortaan als eeen.