Onze Taal 11 2021

In Vlaanderen wordt ‘tussentaal’ gesproken: een taal die het midden houdt tussen het Standaardnederlands en de lokale dialecten. Hoe is dat zo gekomen? Wat zijn de kenmerken? Alles erover is te lezen in het novembernummer van Onze Taal, dat deze week verschijnt.

Verder in dit nieuwe nummer: bedrijven die trainingen in duidelijke taal verzorgen, modernere manieren van zinsontleden dan het plakken van etiketten als ‘onderwerp’ en ‘gezegde’, en de inburgering van het zinnetje ‘Ik stuur nog.’ Daarnaast: is het mondkapje of mondmasker? Pollepel of soeplepel? En – het wordt er langzamerhand weer tijd voor – hoe schrijf je een goed sinterklaasgedicht?  

Naar de digitale uitgave