De trappen van vergelijking worden gebruikt om twee of meer zaken met elkaar te vergelijken. Er zijn drie trappen van vergelijking:

 • de stellende trap of positief (de basisvorm): mooigroot e.d.
 • de vergrotende trap of comparatief: mooiergroter
 • de overtreffende trap of superlatief: mooistgrootst

Van bijvoeglijke naamwoorden (zoals mooi) kunnen dus vormen worden afgeleid (mooier, mooist) die aangeven of de eigenschap ‘mooi’ sterk aanwezig is of zelfs heel sterk aanwezig is in vergelijking met een of meer andere zaken. 

Ook sommige telwoorden hebben een vergrotende en een overtreffende trap: veel - meer - meest en weinig - minder - minst

De vorm: meestal met -er en -st

Meestal worden de vergrotende en overtreffende trap gevormd door -er respectievelijk -st achter een bijvoeglijk naamwoord te plaatsen. Soms verandert er daarbij iets aan de spelling ten opzichte van het basiswoord:

 • blond - blonder - blondst
 • nieuw - nieuwer - nieuwst
 • groot - groter - grootst
 • lief - liever - liefst
 • chic - chiquer - chicst

Woorden op een r, een e of een s-klank

Er zijn enkele bijzondere gevallen waarin de vorming van de trappen van vergelijking iets anders gaat, namelijk:

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

 • als het bijvoeglijk naamwoord op een r eindigt, verschijnt er in de vergrotende trap vaak een d:
  • duur - duurder - duurst
  • zuur - zuurder - zuurst
  • donker - donkerder - donkerst
 • als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een stomme e, komt er in de vergrotende trap alleen een r achter; de overtreffende trap wordt dan meestal omschreven met meest:
  • stupide - stupider - meest stupide (eventueel stupiedst)
  • morbide - morbider - meest morbide
  • oranje - oranjer (ook vaak: meer oranje) - meest oranje
  • timide - timider - meest timide (eventueel timiedst)
 • als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een s-klank, komt er in de overtreffende trap alleen een t achter:
  • vers - verser - verst
  • boos - bozer - boost

Meest enthousiast

Als de overtreffende trap moeilijk uitspreekbaar wordt, kun je meest voor het bijvoeglijk naamwoord zetten: logisch - logischer - meest logisch; enthousiast - enthousiaster - meest enthousiast.

Vormen als meest mooie en meest lelijke komen ook wel voor, maar het is bij deze woorden niet nodig de overtreffende trap te omschrijven met meest. Mooist(e) en lelijkst(e) hebben duidelijk de voorkeur. Meer hierover staat op de pagina meest origineel.

Onregelmatige vormen

Enkele woorden hebben onregelmatige trappen van vergelijking:

 • goed - beter - best
 • veel - meer - meest
 • weinig - minder - minst
 • graag (‘met plezier’) - liever - liefst
 • kwaad (‘erg’) - erger - ergst
  (maar: kwaad (‘boos’) - kwader - kwaadst)