Ook ‘Geef u op via dit formulier’ of ‘Geef u op door middel van dit formulier’ zijn mogelijk. Nog enkele voorbeelden met middels en alternatieven:

  • Middels deze brief willen we u informeren over de coronamaatregelen op onze school.
  • Met deze brief willen we u informeren over de coronamaatregelen op onze school.
  • In deze brief informeren we u over de coronamaatregelen op onze school.
  • De kamer is eenvoudig te vergroten middels een dakkapel.
  • De kamer is eenvoudig te vergroten met een dakkapel.
  • De kamer is eenvoudig te vergroten door middel van een dakkapel.

Middels is niet ‘fout’, maar geldt als een formeel, ouderwets, ‘ambtelijk’ woord. Het komt al vanaf het einde van de negentiende eeuw voor in kranten. Van Dale neemt het op vanaf zijn vijfde druk (1914).

In de twintigste eeuw werd middels afgekeurd als germanisme, omdat het een vertaling is van het Duitse mittels. Dat bezwaar was zeker tot in de jaren tachtig te horen. Sindsdien is het bezwaar tegen middels niet zozeer dat het een germanisme zou zijn, maar vooral dat het een formeel en ouderwets woord is. Het past volgens veel taaladviseurs en -coaches niet in een aansprekende, moderne en duidelijke stijl. Dat neemt niet weg dat het nog steeds geregeld voorkomt.