Wat is juist: ‘Zowel de film als het boek is goed’ of ‘Zowel de film als het boek zijn goed’?

‘Zowel de film als het boek is goed’ krijgt meestal de voorkeur. ‘Zowel de film als het boek zijn goed’ komt vaak voor in de spreektaal en is niet ‘fout’.

Zowel x als y is ...

Als het onderwerp van een zin bestaat uit twee enkelvoudige dingen of mensen die je aan elkaar verbindt met zowel ... als ..., is een enkelvoudige persoonsvorm voor veel mensen het best: ‘Zowel de film als het boek is goed.’ Meer voorbeelden:

  • Zowel de prins als de prinses hield een toespraak.
  • Zowel Sander als Dean woont in De Bilt.
  • Zowel de Volkskrant als Trouw bracht het nieuws op de voorpagina.

Zowel x als y zijn ...

Wie kiest voor een meervoud in ‘Zowel de film als het boek zijn goed’, legt minder nadruk op de afzonderlijke zaken (film, boek). Het meervoud geeft aan dat het om de genoemde dingen sámen gaat (film én boek). Zeker in gesproken taal komt het meervoud vaak voor.

Als een van de delen na zowel of als meervoudig is, of als beide delen meervoudig zijn, is alleen een meervoudige persoonsvorm juist:

  • Zowel de prinsen als de prinses bleken erg belangstellend te zijn.
  • Zowel het boek als de films waren een groot succes.
  • Zowel mijn ouders als mijn broers wonen in Coevorden.

Het meervoud is ook de beste keuze als er sprake is van twee enkelvoudige onderwerpen die elk een verschillende persoonsvorm vereisen:

  • Zowel mijn broer als ik zijn in Utrecht geboren. (mijn broer is / ik ben)
  • Zowel jij als hij hebben het heel goed gedaan. (jij hebt / hij heeft)
  • Zowel zij als ik vinden het juist een erg mooie film. (zij vindt / ik vind)