Is de y een klinker of een medeklinker?
 

De y (vaak i-grec of Griekse ij genoemd) is soms een klinker en soms een medeklinker. Het hangt van de uitspraak af.

In woorden als baby, cyste, idylle en symbool beschouwen we de y als klinker. In woorden als yoghurt, yoga en yahtzee daarentegen is de y een medeklinker (vergelijkbaar met de j). Of de y in woorden als spray, hockey en cowboy tot de klinkers of de medeklinkers gerekend moet worden, is lastig te bepalen. De lettercombinaties ay, ey en oy zijn afkomstig uit het Engels en komen in het Nederlands dan ook alleen in Engelse leenwoorden voor.

De y komt in het hedendaagse Nederlands alleen nog voor in vreemde woorden. In het Middelnederlands kon de y echter ook als variant van de ij of de i gebruikt worden en schreef men bijvoorbeeld anys (in plaats van anijs) en ghelyc (in plaats van gelijk), en bijvoorbeeld leyden (= leiden) en waerheyt (= waarheid).