Is een eigennaam als Rotterdam een zelfstandig naamwoord?

Ja. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar de of het voorgezet kan worden. Tot deze groep behoren: persoonsnamen (man, soldaat, Sanne), diernamen (kat, papegaai, Bello, Lorre), zaaknamen (huis, stad, Veldzicht, Rotterdam), stofnamen (bier, goud), verzamelnamen (kroost, vee, Alpen, Antillen) en abstracte woorden als goedheid, lengte, romantiek. Zowel soort- als eigennamen zijn dus zelfstandige naamwoorden.

Dat eigennamen ook zelfstandige naamwoorden zijn, blijkt uit zinnen als 'De Sanne van nu is de Sanne van toen niet meer' en 'Het Rotterdam van na de oorlog lijkt niet op het Rotterdam van daarvoor.'