Wat is juist: Wiien, wii'en, wii-en of wiiën?

Het werkwoord wiiën begint met een kleine letter en krijgt een trema op de e.

De juiste vervoeging van wiiën is:

  • ik wii – ik wiide
  • jij/hij/zij wiit – jij/hij/zij wiide
  • wij/jullie/zij wiiën – wij/jullie/zij wiiden
  • jij hebt gewiid
  • de wiiënde kinderen

Betekenis

Wiiën betekent 'met een Wii spelen'; de Nintendo Wii is een spelcomputer. Wii is geen afkorting (dan zou wii'en juist zijn, vergelijk sms'en), maar een fantasienaam die gekozen is omdat, welke taal je ook spreekt, een w met daarachter een [ie]- of [i]-klank gemakkelijk uit te spreken is. Bovendien hoopt de fabrikant dat de naam bij veel mensen een associatie met het Engelse we ('wij (samen)') opwekt.

Trema

Waarom krijgt de schrijfwijze met trema de voorkeur in wiiën? Deze schrijfwijze lijkt in te gaan tegen deze regel: als er drie of meer klinkers na elkaar staan, krijgt de klinker na een i geen trema. Op grond van deze regel is het bijvoorbeeld breien en bakkeleien – zónder trema. Maar wiiën is een geval apart met die ii in het grondwoord. Wat de uitspraak betreft is het te vergelijken met skiën; ook op wiiën ziet het trema er het vertrouwdst uit.

Wii-en is zeker niet juist, omdat een achtervoegsel als -en nooit met een koppelteken aan een 'echt' woord wordt gevoegd. Het schrijven van een koppelteken duidt erop dat een woordcombinatie een samenstelling is (een woordcombinatie waarvan de delen ook los kunnen voorkomen), terwijl wiiën een afleiding is: een grondwoord (wii) en een achtervoegsel.

Geen hoofdletter

In het werkwoord wiiën is de hoofdletter van de eigennaam Wii overigens weggevallen. De hoofdletter van een eigennaam valt altijd weg als er een werkwoord van wordt afgeleid; vergelijk sonjabakkeren.