Wanneer gebruik je hoofdletters bij windrichtingen?

De namen van de windrichtingen zijn normaal gesproken met kleine letters:

  • De wind komt uit het noorden.
  • Moslims bidden in Nederland naar het oosten.
  • We rijden naar het zuiden.
  • Den Haag ligt in het westen van Nederland.

In enkele specifieke gevallen krijgen windrichtingen wél een hoofdletter.

  1. Als de windrichting of windstreek deel uitmaakt van een aardrijkskundige aanduiding: Amsterdam-West, Noord-Frankrijk, Oost-Duitsland, Zuidwest-Spanje. Hetzelfde geldt voor (richtings)bepalingen als midden, centraal, boven, stad, enz.: Midden-Amerika, Centraal-Afrika, Mexico-Stad.
  2. Als een specifiek geografisch, economisch of politiek gebied bedoeld wordt: het Westen (West-Europa en Noord-Amerika samen), de tegenstelling tussen Noord en Zuid, het Nabije Oosten, het Midden-Oosten, het Verre Oosten, het (Hoge) Noorden (Noorwegen, Finland en Zweden of Groningen, Friesland en Drenthe), het Wilde Westen (in de Verenigde Staten).

Afleidingen als oosters, westers, zuidelijk en westerling zijn altijd met kleine letters: niet-westerse allochtonen, oosterse muziek, het zuidelijk halfrond, in noordelijke richting, oosterlingen en westerlingen.