Is het het Midden-Oosten of het Nabije Oosten?
 

Het Nabije Oosten is een enigszins verouderde aanduiding voor "de ons het meest nabijgelegen oostelijke landen, namelijk vanaf de oostgrens van Griekenland tot aan de westgrens van Iran" (citaat uit het woordenboek van Verschueren, 1996). Verschueren geeft de veelzeggende voorbeeldzin "Het Nabije Oosten wordt tegenwoordig vaak Midden-Oosten genoemd."

De Grote Koenen (1986) geeft aan dat Midden-Oosten ingeburgerd is geraakt onder invloed van het Engels (the Middle East). De Grote Winkler Prins vermeldt: "De term Midden-Oosten heeft burgerrecht verkregen sinds de vestiging van het Britse Midden-Oosten-Commando en daarmee verbonden civiele organisaties in de Tweede Wereldoorlog. Voordien sprak men wel van Nabije Oosten, een term die nog gangbaar is in de archeologie."

In de Wikipedia is meer informatie te vinden over het Midden-Oosten, inclusief een kaart van het gebied.