Hoe ziet de verkleinvorm van het Engelse leenwoord website eruit? Is dat websiteje of websitetje?

 

De juiste vorm is websiteje. Daarmee sluiten we het dichtst aan bij de uitspraak. In de uitspraak eindigt website op een t: [wepsait]. Daarachter plaatsen we de uitgang -je (vergelijk geit - geitje). Als we niet de uitspraak maar de spelling als uitgangspunt zouden nemen, zou websitetje logischer zijn. Na woorden op een klinker volgt immers de verkleinuitgang -tje (antennetje, façadetje, anekdotetje). Maar websitetje zou ongetwijfeld tot uitspraakproblemen leiden.

Op zoek naar vergelijkbare voorbeelden troffen we alleen blocnoteje (soms gespeld als blocnootje) aan in de naslagwerken. Het verkleinwoord cakeje komt eveneens voor; daarbij is ook de uitspraak ([keek]) het uitgangspunt geweest. Verkleinwoorden als websiteje – en bijvoorbeeld homepageje, deviceje ('apparaatje') en designtje – komen op schrift blijkbaar nog niet zo vaak voor.

Ook als de verkleinvormuitgang -tje of -pje wordt gebruikt, blijft de eind-e van het grondwoord behouden: ringtonetje, stand-alonetje, gamepje.