Hoe ziet de verkleinvorm van het Engelse leenwoord website eruit? Is dat websiteje of websitetje?

De juiste vorm is websiteje. Daarmee sluiten we het dichtst aan bij de uitspraak. In de uitspraak eindigt website op een t: [wepsait]. Daarachter plaatsen we de uitgang -je (vergelijk geit - geitje). Als we niet de uitspraak maar de spelling als uitgangspunt zouden nemen, zou websitetje logischer zijn. Na woorden op een klinker volgt immers de verkleinuitgang -tje (antennetje, façadetje, anekdotetje). Maar websitetje leidt tot een verkeerde uitspraak.

Vergelijkbare voorbeelden zijn blocnoteje (soms gespeld als blocnootje), quoteje en updateje. Verkleinwoorden als cakeje en milkshakeje zijn eveneens vergelijkbaar. Daarbij is ook de uitspraak ([keek], [milksjeek]) het uitgangspunt. Verkleinwoorden als websiteje – en bijvoorbeeld homepageje, deviceje ('apparaatje') en designtje – komen op schrift nog niet zo vaak voor.

Ook als de verkleinvormuitgang -tje of -pje wordt gebruikt, blijft de eind-e van het grondwoord behouden: ringtonetje, stand-alonetje, gamepje.