Bestaat naast wanneer ook waarneer?

Nee, alleen wanneer is juist. Waarneer is geen bestaand Nederlands woord, en ook waneer met één n is niet goed.

Wanneer is ontstaan uit de Middelnederlandse woorden wan ('wanneer, als, indien') en eer ('vroeger'). De woordgroep wan eer betekende aanvankelijk 'op welk eerder ogenblik/moment'. Later zijn de woorden samengesmolten tot wanneer, uitgesproken met een korte a-klank.

Wanneer heeft verschillende functies. Het kan gebruikt worden als bijwoord in de betekenissen 'op welk tijdstip/moment', 'op welke datum', 'in welk jaar':

  • Wanneer komt de intercity aan?
  • Ik ben vergeten wanneer de koningin jarig is.
  • Wanneer is jullie jongste dochter ook alweer geboren?

Wanneer kan ook een voegwoord zijn; het is dan te vervangen door als of indien:

  • Ik ben heus klaar wanneer de gasten komen. ('op het moment dat', 'als')
  • Je moet alleen iets zeggen wanneer je ook echt wat te melden hebt. ('op het moment dat', 'als')
  • Wanneer u zich niet kunt legitimeren, kunnen wij u helaas niet binnenlaten. ('als', 'indien')