Wat is juist: Vinexwijk, Vinex-wijk of vinexwijk?

De officiële spelling van 2015 heeft een voorkeur voor Vinex-wijk, maar keurt Vinexwijk niet af. Wat ons betreft is vinexwijk nog beter; die spelling staat daarom ook in de Spellingwijzer Onze Taal.

Een vinexwijk is een wijk die gebouwd is in het kader van de zogenaamde Vinex. Dat is een verkorting van Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een woningbouwplan uit 1993. Dat plan resulteerde in de jaren negentig (onder andere) in grootschalige nieuwbouwwijken aan de randen van verschillende steden.

Inmiddels fungeert vinex niet meer als verkorting en ook niet meer als eigennaam. De meeste mensen die het woord gebruiken, denken immers niet meer aan de naam van de nota uit 1993. Een vinexwijk is nu een algemene benaming voor een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad. Vinexwijk heeft bovendien de bijbetekenis 'saaie wijk, wijk met weinig afwisseling en verscheidenheid'. Vinex wordt soms zelfs zelfstandig gebruikt, bijvoorbeeld in 'De vinexen worden bevolkt door jonge gezinnen.'

Als eigennamen een algemene betekenis krijgen, verliezen ze hun hoofdletter. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd bij braille, dalmatiër en diesel. Vandaar dat Onze Taal een voorkeur heeft voor vinex, vinexlocatie en vinexwijk. Maar volgens de officiële spelling is Vinex nog steeds een naam, en omdat de naam bovendien een verkorting is, krijgt een samenstelling ermee bij voorkeur een streepje: Vinex-wijk, Vinex-locatie.