Wat is juist: ‘Vind je ideale partner’ of ‘Vindt je ideale partner’?

‘Vind je ideale partner!’ is juist.

Deze zin is bedoeld als aansporing of uitnodiging; de vorm vind is een gebiedende wijs. Die eindigt – behalve in een paar versteende uitdrukkingen – nooit op de uitgang -t. De gebiedende wijs is gelijk aan de ik-vorm. Bij vind is niet te horen dat er geen -t achter staat, maar bij de gebiedende wijs van werkwoorden die niet op -den eindigen, wel:

  • Zoek je ideale partner! (niet: zoekt)
  • Kies je ideale partner! (niet: kiest)
  • Bel je ideale partner! (niet: belt)

Je ideale partner is in al deze zinnen het lijdend voorwerp; dat heeft sowieso geen invloed op de persoonsvorm. Als je ideale partner het onderwerp van de zin is, krijgt de bijbehorende persoonsvorm wel een -t:

  • Vindt je ideale partner cricket de mooiste sport ter wereld?
  • Uitslapen vindt je ideale partner net zo heerlijk als jij.

De regel dat de persoonsvorm geen -t krijgt als je erachter staat, is in ‘Vind je ideale partner’ niet van toepassing. Die regel gaat alleen op als je het onderwerp van de zin is en dus vervangen kan worden door jij. Bijvoorbeeld in: ‘Vind je [= jij] dat een goed idee?’ In ‘Vind je ideale partner’ is je de zogeheten gereduceerde vorm van het bezittelijk voornaamwoord jouw (‘Vind jouw ideale partner’).