Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
 

Vijf miljoen mensen keken heeft de voorkeur. Het ligt namelijk het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. Vijf miljoen is daar dan een bepaling bij.

  • Twaalf miljoen mensen keken naar de persconferentie.  
  • Een miljoen Nederlanders zullen deze week met de auto naar het buitenland vertrekken.
  • Ruim twintig miljoen mensen hebben Nederlands als moedertaal.
  • Vier miljard mensen hebben een mobiele telefoon.

Het komt ook voor dat miljoen als kern van vijf miljoen mensen wordt opgevat. Dan ligt de nadruk op het aantal vijf miljoen als geheel en daar past het enkelvoud keek bij. Dit doet zich vaker voor bij een miljoen dan bij een combinatie als twee miljoen, drie miljoen, vijf miljoentien miljoen, etc. Vergelijk de volgende zinnen:

  • Een miljoen Nederlanders vertrekt deze week met de auto naar het buitenland.
  • Ruim twintig miljoen mensen heeft Nederlands als moedertaal. 
  • Vier miljard mensen heeft een mobiele telefoon.