Wat is juist: Vijf miljoen mensen keken naar de voetbalwedstrijd of Vijf miljoen mensen keek naar de voetbalwedstrijd?
 

Zowel het enkelvoud als het meervoud is verdedigbaar, maar wij hebben een duidelijke voorkeur voor het meervoud keken. Het ligt volgens ons het meest voor de hand om binnen het onderwerp vijf miljoen mensen het meervoud mensen als kern te beschouwen. Vijf miljoen is daar dan een bepaling bij. Het is echter ook mogelijk om miljoen als kern van vijf miljoen mensen op te vatten; daarbij past dan het enkelvoud keek. Vergelijk de volgende zinnen:

  1. Een miljoen Nederlanders zullen deze week met de auto naar het buitenland vertrekken.
  2. Een miljoen Nederlanders zal deze week met de auto naar het buitenland vertrekken.
  3. Ruim twintig miljoen mensen hebben Nederlands als moedertaal.
  4. Ruim twintig miljoen mensen heeft Nederlands als moedertaal. 
  5. Vier miljard mensen hebben een mobiele telefoon.
  6. Vier miljard mensen heeft een mobiele telefoon.

De zinnen 1, 3 en 5 klinken voor de meeste mensen het gewoonst.