Welk verwijswoord gebruik je bij bedrijven, bijvoorbeeld in 'Philips presenteert zijn/haar jaarcijfers'?
 

 

Bij bedrijfsnamen wordt meestal het bezittelijk voornaamwoord zijn gebruikt: 'Philips presenteert zijn jaarcijfers' is dus juist. Bedrijfsnamen fungeren namelijk als het-woorden: het Philips van de twintigste eeuw, het Prisma van de toekomst, het bekende Greenpeace, het T-Mobile van een paar jaar geleden, het Microsoft van Bill Gateshet V&D uit de beginjaren, het KPN van de toekomst. Naar het-woorden wordt (bijna) altijd verwezen met zijn. Het is dus ook Philips/Prisma/Greenpeace/Microsoft/V&D/KPN en zijn jaarcijfers.

In sommige gevallen zit er in de bedrijfsnaam een herkenbaar de-woord. Het is daarom 'De verkoopcijfers van de Mediamarkt laten een stijgende lijn zien' en 'De Bijenkorf houdt binnenkort uitverkoop.'

Bij afgekorte bedrijfsnamen is het soms lastig om het goede verwijswoord te kiezen. Als u de gebruikt, is het verwijswoord afhankelijk van het geslacht van het hoofdwoord:

  • De Sdu heeft haar website vernieuwd. (de u staat voor uitgeverij, en dat is een vrouwelijk woord)
  • De KNVB legt soms sancties op aan zijn leden. (de b staat voor bond, en dat is een mannelijk woord)

Bij afgekorte bedrijfsnamen waar het bij hoort, is zijn juist:

  • Het CBS geeft elk jaar zijn voorspellingen. (CBS staat voor 'Centraal Bureau voor de Statistiek'; het is het bureau)
  • Het Cito evalueert zijn toetsmethoden. (Cito staat voor 'Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling'; het is het instituut)
  • Het Nibud heeft zijn voorbeeldberekening aangepast. (Nibud staat voor 'Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting'; het is het instituut).

Sommige eigennamen roepen twijfel op. Bijvoorbeeld: is het de Rabobank en haar klanten of de Rabobank en zijn klanten? Het antwoord is: het is allebei juist. Bank is volgens alle hedendaagse naslagwerken namelijk zowel mannelijk als vrouwelijk (in oudere naslagwerken staat het als vrouwelijk woord vermeld). U kunt dus zelf een keus maken tussen de bank en zijn cliënten en de bank en haar cliënten. (Zie ook ons advies over woordgeslachten.) 

Veel bedrijven hebben bv of nv in hun naam staan. Dit heeft geen invloed op het verwijswoord, omdat de naam van het bedrijf (bijvoorbeeld Philips) de kern is; die kern is van belang voor de keuze van een verwijswoord. Juist is dus: 'Philips N.V. presenteert zijn jaarcijfers.'