Wat is juist: een verwesterste mentaliteit of een verwesterde mentaliteit?

Het is allebei mogelijk. Een verwesterde mentaliteit en een verwesterste mentaliteit betekenen allebei 'een mentaliteit die beïnvloed is door westerse ideeën'.

Verwestersen (met s), en dus verwesterst, ligt op het eerste gezicht misschien het meest voor de hand. Er wordt immers iets als 'westers worden' mee bedoeld. Toch is ook verwesteren zonder de s, en dus verwesterd, ingeburgerd: ook deze vorm is opgenomen in de naslagwerken. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal dateert het oudste citaat met verwestersen uit 1930 en het oudste citaat met verwesteren uit 1932.

Waarschijnlijk is verwesteren naast verwestersen in gebruik gekomen vanwege de uitspraak - vooral die van het voltooid deelwoord: een verwesterde mentaliteit is nu eenmaal gemakkelijker uit te spreken dan een verwesterste mentaliteit.