Wat is juist: vaxxer of vaxer? En antivaxxer of antivaxer?

Juist zijn vaxer en antivaxer – met één x dus.

In het Nederlands komt de combinatie xx niet voor. Daarom zijn vaxer en antivaxer met één x juist. De woorden zijn te vergelijken met bijvoorbeeld faxen, mixen, boxer (de hond) en buxus: ook daarin is één x genoeg om uit te drukken dat de eerste lettergreep een korte klank bevat.

Betekenis en herkomst

Een vaxer is iemand die vóór vaccinaties is (in het bijzonder met een coronavaccin). Een antivaxer is daar juist een tegenstander van.

Deze woorden zijn ontleend aan het Engels. In die taal is vax een informele afkorting van vaccine(s) en vaccination(s), die in het algemene taalgebruik is terechtgekomen. De x van vax geeft de ks-klank weer die ook in vaccination en vaccine te horen is. Van vax zijn dan weer vaxxer en anti-vaxxer afgeleid, die in het Engels (meestal) met dubbel x worden geschreven.

Anti of anti-?

In antivaxer staat in principe geen streepje. Je mag het wel invoegen voor de duidelijkheid: anti-vaxer is ook goed.

In dictees mag je alleen streepjes schrijven als die verplicht zijn, zoals in anti-experimenteel, anti-inbraakalarm, anti-journalistiek en anti-Duits. Daarom rekende de jury van het Groot Dictee van 2021 anti-vaxer fout. (En wie anti-vaxxer schreef, maakte dus helaas twee fouten.)