Wat is juist: een kabaal vanjewelste of een kabaal van jewelste?

Er zijn drie mogelijkheden: van je welste, van jewelste en vanjewelste. Bij Onze Taal hebben we een voorkeur voor van jewelste. Die spelling past het best bij andere combinaties met van, zoals van tevoren, van likmevestje en van stavast.

De woordenboeken van Van Dale geven alleen vanjewelste als één woord, net als de papieren uitgave van het Groene Boekje. In de online-editie van het Groene Boekje staat bij vanjewelste als opmerking: “Ook de schrijfwijzen van jewelste en van je welste zijn verdedigbaar.” In de Spellingwijzer Onze Taal staan vanjewelste en van jewelste; op Spellingsite.nu staan inmiddels alle drie de vormen.

Op Etymologiebank.nl wordt ingegaan op de herkomst van van jewelste.