Is het 'van gedachte wisselen' of 'van gedachten wisselen'?

Juist is 'van gedachten wisselen'. Het gaat om het wederzijds uitspreken van meerdere gedachten of ideeën.

'Van gedachte wisselen' doet denken aan bijvoorbeeld 'van auto wisselen' of 'met elkaar van kamer wisselen': je gaat van het een naar het ander, of je neemt van elkaar iets over. Die letterlijke betekenis 'omwisselen' of 'ruilen' is in 'van gedachten wisselen' niet bedoeld.

In andere uitdrukkingen met gedachte(n) is zowel het enkelvoud als het meervoud mogelijk, maar het meervoud is telkens het gebruikelijkst:

  • diep in gedachte(n) zijn
  • iets in gedachte(n) hebben
  • iets in gedachte(n) nemen
  • in iemands gedachte(n) blijven
  • naar mijn gedachte(n)
  • van gedachte(n) veranderen