Hoe schrijf je van( )daar( )uit in bijvoorbeeld ‘Van daaruit reisden we naar San Marino’?

Van daaruit is juist. Bijvoorbeeld:

 • We reizen eerst naar Liechtenstein. Van daaruit gaan we de volgende dag naar San Marino.
 • Ze zette eerst alle voor- en nadelen op een rij en trok van daaruit haar conclusie.

Van staat meestal los vóór de combinatie van daar, hier of waar met een of meer voorzetsels:

 • van binnenuit
 • van bovenaf
 • van buitenaf
 • van daaraf
 • van daaruit
 • van hieraf
 • van hieruit
 • van onderaf
 • van onderop
 • van tussenuit
 • van waaraf
 • van waaruit

Vanwaaraf, vanwaaruit en vanwaarop

Vanwaaraf, vanwaaruit en vanwaarop komen ook als één woord voor in zinnen als:

 • De tee is bij het golfen de plaats vanwaaraf de afslag wordt gedaan.
 • Dit is het balkon vanwaaraf hij zijn volgelingen toesprak. 
 • Ik zocht een geschikt punt vanwaaruit ik kon vertrekken. 
 • Wij bieden je het startpunt vanwaaruit je je eigen parcours kunt uitstippelen. 
 • Dit is het balkon vanwaarop hij zijn volgelingen toesprak.
 • Dat is de heuvel vanwaarop de journalisten de bombardementen zagen gebeuren.

In deze zinnen vervullen vanwaarafvanwaaruit en vanwaarop een grammaticale functie. Deze woorden verbinden namelijk de bijzin die erná komt aan het eerste stuk van de zin. Ze worden daarom ook wel betrekkelijke bijwoorden genoemd, of voluit: betrekkelijke voornaamwoordelijke bijwoorden. Ook in deze zinnen zijn van waaraf, van waaruit en van waarop trouwens mogelijk. Ook de officiële spelling keurt de spatie hier niet af. 

Waarvanuit en waarvanaf

Waarvanuit en waarvanaf (waarin waar vooraan staat) zijn wél altijd één woord. Deze varianten betekenen hetzelfde als vanwaaruit en vanwaaraf. Nog een paar voorbeelden:

 • Jouw antwoorden op deze vragen vormen de basis waarvanuit we samen verder werken.
 • Er is een duikplank gemaakt waarvanaf je zó in de zee springt.