Wat is juist: u beider aanwezigheid of uw beider aanwezigheid?
 

De juiste vorm is u beider aanwezigheid. In deze uitdrukking komt niet het bezittelijk voornaamwoord uw voor, maar het persoonlijk voornaamwoord u.

Beider is de tweedenaamvalsvorm van beide: u beider betekent 'van u beiden, van u allebei'. Vroeger werd ook het persoonlijk voornaamwoord in de tweede naamval gezet: uwer beider, onzer beider, hunner beider, enzovoort. De w in uwer was nodig om de uitspraak te vergemakkelijken. In de loop der tijden is de naamvalsuitgang van het persoonlijk voornaamwoord afgesleten. Onzer beider werd ons beider, hunner beider werd hun beider en uwer beider werd u beider. Daarom is u beider aanwezigheid juist, net als u beider belang, u beider ouders, u beider keus en u beider jaarinkomen.

Hetzelfde deed zich voor bij u aller: uwer aller vriend ('de vriend van u allemaal') werd u aller vriend. Uw aller vriend is dus ook niet juist. Vergelijk ook: u aller inzet, u aller tegenwoordigheid, u aller aandacht, u aller hulp en steun, u aller medewerking en u aller reacties.

Overigens zijn vormen als u beider en u aller ouderwets. Ze zijn vooral populair in dictees; u vindt ze dan ook terug in de lijst dicteewoorden elders op de site. Gewonere varianten zijn bijvoorbeeld van u beiden/allebei en van u allen/allemaal.