Moet het werkwoord in de volgende zin in het enkelvoud of in het meervoud staan? 'Twintig stuks vee kwam/kwamen in de vlammen om.'

Het meervoud is hier juist. Omdat vee alleen in het enkelvoud kan voorkomen, terwijl het wél naar meer dieren verwijst, zijn sommigen geneigd om het enkelvoud te gebruiken. In een zin als 'Al het vee kwam in de vlammen om' is dat ook correct. Maar in 'Twintig stuks vee kwamen in de vlammen om' wordt het getal van de persoonsvorm bepaald door twintig stuks, en dat vraagt om een meervoud.

Stuks is een (afwijkende) meervoudsvorm van stuk. De zin zou herschreven kunnen worden tot 'Twintig exemplaren (van het vee) kwamen om.'