Wat is juist: ‘Het duurt twee à drie dagen’ of ‘Het duurt twee á drie dagen’?

De juiste spelling is à, met een accent grave: ‘Het duurt twee à drie dagen.’

Het woord à is uit het Frans overgenomen, en wordt nog op zijn Frans geschreven. Het is een van de weinige woorden in het Nederlands waarin een a een accent grave krijgt. Andere bekende voorbeelden zijn voilà, déjà vu en het bijbehorende déjà-vu-gevoel. Verder zijn er enkele woordcombinaties met een à, zoals à la minute, à la carte, à la crème, à propos, à raison van, mer à boire, pied-à-terre en tête-à-tête.

Een accent grave op een a is in het Nederlands dus vrij uitzonderlijk. Áls er al een accent op een a staat, is dat meestal het nadrukteken: áls, dát, wáár.

Betekenis van à

Het voorzetsel à heeft verschillende betekenissen. Het staat vaak tussen twee getallen en duidt dan aan dat de bedoelde hoeveelheid of waarde (ongeveer) tussen die twee getallen in ligt: ‘Het duurt tien à twaalf dagen’ (= tien tot twaalf dagen), ‘De afstand was 20 à 25 meter’ (= tussen de 20 en 25 meter), en soms betekent het simpelweg ‘of’: ‘Een recept voor vier à vijf personen.’

Maar het komt ook voor in constructies als ‘U hebt tien exemplaren à € 27,50 besteld’: daarmee wordt bedoeld dat de exemplaren € 27,50 per stuk kosten. Verwar dit trouwens niet met ad: ‘U hebt tien exemplaren ad € 27,50 besteld’ betekent dat de tien exemplaren sámen € 27,50 kosten.

Overbodig?

Echt nodig is het accent op à niet. De uitspraak verandert immers niet als je het weglaat. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) schreef al in 1864: “(…) het voorzetsel a [is] zoo algemeen bij ons in gebruik, dat het beschouwd moet worden als geheel in de taal opgenomen. Er is geene reden meer om, door het schrijven van een Fransch accent (…), het woord als een vreemdeling aan te wijzen.” Toch is het accent nooit afgeschaft: de officiële spelling is nog steeds à.