Is toekomstgericht een germanisme?
 

Nee, tegenwoordig wordt toekomstgericht niet meer als germanisme gezien.

Veel woorden die samengesteld zijn uit een zelfstandig naamwoord en een voltooid deelwoord werden lange tijd als germanismen gezien. Tegenwoordig zijn de meeste van die woorden zodanig ingeburgerd, dat er geen bezwaar meer is om ze te gebruiken. Voorbeelden van dergelijke woorden zijn bontgevoerd, zonovergoten, eigengemaakt en zelfgemaakt.

Ook woorden die eindigen op -vriendelijk werden lange tijd als germanismen afgekeurd. Ook deze zijn inmiddels ingeburgerd en kunnen zonder bezwaar gebruikt worden. Het gaat dan om woorden als diervriendelijk, klantvriendelijk en publieksvriendelijk.