Wat is de beste manier om een tijdstip te noteren: 12 uur, 12.00 uur of 12:00 uur? En komt er bij een tijdsduur tot of een streepje tussen de tijdstippen?

De meest verzorgde notatie van tijdstippen is met de uren, een punt, de minuten en het woord uur, dus: 8.15 uur, 12.30 uur. Ook bij hele uren is het duidelijker om de minuten te vermelden, omdat zo sneller zichtbaar is dat het om een tijdstip gaat: 17.00 uur. Een dubbele punt in plaats van een punt komt ook voor, maar heeft niet de voorkeur. En het symbool h in plaats van uur kan in de meeste teksten beter vermeden worden. Uur afkorten tot u. is mogelijk, maar levert nauwelijks 'winst' op.

De betekenis 'tot' kan zowel door het woord tot als door een streepje worden uitgedrukt. In lopende teksten heeft tot de voorkeur, en in combinatie met tussen wordt en gebruikt: 

  • Wij lunchen van 13.00 tot 13.30 uur.
  • Wij lunchen tussen 13.00 en 13.30 uur.

In overzichten is het (korte) streepje een prima keuze:

  • Openingstijden: 9.00-17.30 uur