Wat is de beste manier om een tijdstip te noteren: 12 uur, 12.00 uur of 12:00 uur? En komt er bij een tijdsduur tot of een streepje tussen de tijdstippen?

De notatie 12.00 uur heeft de voorkeur.

Tussen de uren en de minuten staat een punt en daarna komt het woord uur voluit: 8.15 uur, 12.30 uur22.00 uur. Ook bij hele uren is het duidelijker om de minuten (00) erbij te zetten, omdat zo sneller zichtbaar is dat het om een tijdstip gaat: 17.00 uurUur afkorten tot u. is mogelijk, maar levert nauwelijks ‘winst’ op. 

De betekenis ‘tot’ kan zowel door het woord tot als door een streepje worden uitgedrukt. In lopende teksten heeft tot de voorkeur. In combinatie met tussen wordt en gebruikt:

  • Wij lunchen van 13.00 tot 13.30 uur.
  • Wij lunchen tussen 13.00 en 13.30 uur.

In overzichten is het (korte) streepje een prima keuze:

  • Openingstijden: 9.00-17.30 uur

Dubbele punt en in tijdstippen

Als naast uren en minuten seconden worden vermeld, staat daar meestal een dubbele punt voor: ‘Ze finishte om 12.15:12 precies.’ 

In technische en wetenschappelijke teksten staat ook in plaats van de punt vaak een dubbele punt: 12:15:12. Verder komt daar het symbool h voor ‘uur’ voor: 12 h 15 min 12 s. In teksten voor een groot publiek kan die notatie beter vermeden worden.