In de woordgroep 12- tot 16-jarigen is één keer jarigen weggelaten: er ‘staat eigenlijk’ 12-jarigen tot 16-jarigen. Het streepje achter 12 geeft aan dat een deel van de samenstelling 12-jarigen is weggelaten.

Als er geen cijfers, maar letters staan, is twaalf- tot zestienjarigen juist. Ook hier geeft het streepje aan dat een deel van de samenstelling twaalfjarigen is weggelaten.

Dit soort weglatingen noem je samentrekkingen. Bij een samentrekking is er sprake van twee of meer dezelfde delen, waarbij je het deel dat hetzelfde is maar één keer voluit opschrijft. Meer voorbeelden van samentrekkingen waarin een streepje moet staan:

 • een 3D-televisie en -bril
 • een Philips-tv en -radio
 • 40-, 50- en 60-plussers
 • veertig-, vijftig- en zestigplussers

4-2-overwinning: geen samentrekking

Combinaties als 4-2-overwinning en 9-tot-5-mentaliteit zitten iets anders in elkaar: dit zijn in hun geheel samenstellingen. Bovendien is er nu niets weggelaten. Getallen in cijfers koppel je altijd met een streepje aan het woord waarmee ze een samenstelling vormen.

Meer voorbeelden van samenstellingen met een of meer getallen:

 • 0-1-achterstand
 • 06-nummer
 • 16-hoekig (of: zestienhoekig)
 • 1984-scenario (‘scenario waarin de staat geleidelijk verandert in een dictatuur waarin iedereen steeds gecontroleerd wordt’)
 • 2-1-overwinning
 • 24/7-service
 • 4-lijnig (of: vierlijnig)
 • 4-4-2-systeem (of: vier-vier-tweesysteem, of: vier-vier-twee-systeem)
 • 49-plusser
 • 5-kantig (of: vijfkantig)
 • 55+-woning
 • 65+-pas
 • 747-toestel
 • 8-vormig (of: achtvormig)
 • 80-jarig (of: tachtigjarig)
 • 9-tot-5-baan (of: negen-tot-vijfbaan, of: negen-tot-vijf-baan)
 • 9/11-theorie

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!