Wat is goed: ‘Die heeft teveel gegeten’ of ‘Die heeft te veel gegeten’?

Juist is: ‘Die heeft te veel gegeten.’

Als te veel ‘meer dan nodig’ betekent, staat er een spatie tussen te en veel. Als het teveel ‘het overschot’ betekent, is het wél één woord.

Te veel

Te veel bestaat uit het bijwoord van graad te en het telwoord veel. Te veel betekent dus iets als ‘overdreven veel’. Een ezelsbruggetje: als je in plaats van te veel ook te weinig op dezelfde plaats in de zin kunt gebruiken (‘Die heeft te weinig gegeten’), komt er een spatie na te. Meer voorbeelden:

 • Hij heeft te veel taart gegeten.
 • Het te veel betaalde wordt teruggestort.
 • Werk jij niet te veel?
 • Floor heeft te veel van haar collega's gevergd.
 • Richt je niet te veel op de details.
 • Het was te veel van het goede.
 • Te veel zon is niet gezond.
 • Er wordt te veel waarde gehecht aan uiterlijkheden.
 • Het werd hem allemaal te veel.
 • Is dat nu werkelijk te veel gevraagd?
 • Geen moeite was haar te veel.
 • Ik richtte me te veel op wat er allemaal fout kon gaan.
 • Er stond te veel wind.
 • Er waren taartjes, koekjes, bonbons ... te veel om op te noemen.
 • Elke fout is er één te veel.

Teveel

Teveel is één woord als het een zelfstandig naamwoord is: het teveel of een teveel. De betekenis is dan ‘overschot’, ‘overkill’. Voorbeelden met teveel:

 • Een teveel kan schadelijk zijn.
 • Het teveel aan vitamine C plas je gewoon weer uit.
 • Bij een arbeidsoverschot is er een teveel aan werknemers.
 • De plastisch chirurg verwijdert het teveel aan huid.

Oefenen?