Wat is juist: 'Ik heb teveel gegeten' of 'Ik heb te veel gegeten'?

Juist is: 'Ik heb te veel gegeten.'

Als te veel 'meer dan nodig' betekent, moeten de woorden los worden geschreven. Bijvoorbeeld:

 • Hij heeft te veel taart gegeten.
 • Het te veel betaalde wordt teruggestort.
 • Werk jij niet te veel?
 • Floor heeft te veel van haar collega's gevergd.
 • Richt je niet te veel op de details.
 • Het was te veel van het goede.
 • Te veel zon is niet gezond.
 • Er wordt te veel waarde gehecht aan uiterlijkheden.
 • Het werd hem allemaal te veel.
 • Is dat nu werkelijk te veel gevraagd?
 • Geen moeite was haar te veel.
 • Ik richtte me te veel op wat er allemaal fout kon gaan.
 • Er stond te veel wind.
 • Er waren taartjes, koekjes, bonbons ... te veel om op te noemen.
 • Elke fout is er één te veel.

Een ezelsbruggetje: als je in plaats van te veel ook te weinig op dezelfde plaats in de zin kunt gebruiken ('Hij heeft te weinig taart gegeten'), komt er een spatie na te. Een ander ezelsbruggetje (dat helaas niet altijd werkt): als je te kunt weglaten zonder dat de zin ongrammaticaal wordt ('Werk jij niet veel?'), komt er zeker een spatie na te.

Teveel wordt aaneengeschreven als het een zelfstandig naamwoord is: het teveel of een teveel (de betekenis is dan 'het/een overschot'). Dat is het geval in zinnen als de volgende:

 • Een teveel kan schadelijk zijn.
 • Het teveel aan reisbureaus in deze regio zal zichzelf wel oplossen.
 • Bij een arbeidsoverschot is er een teveel aan werknemers.
 • De plastisch chirurg verwijdert het teveel aan huid.