Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord spuitgieten: gespuitgiet, gespuitgegoten of spuitgegoten?

Gespuitgiet en spuitgegoten zijn juist. In onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze spellingwebsite Spellingsite.nu staan beide vormen, net als in Van Dale (2015).

Nieuwe werkwoorden zoals spuitgieten worden altijd zwak vervoegd: in de verleden tijd komt er -te(n) of -de(n) achter de stam (het hele werkwoord zonder de uitgang -en). De voltooide tijd wordt gevormd met het voorvoegsel ge- en de uitgang t of d.

Er komen geen nieuwe sterke werkwoorden meer bij. Zo is zuigen een sterk werkwoord (zoog - gezogen), maar het ervan afgeleide, jongere werkwoord stofzuigen wordt zwak vervoegd (stofzuigde - gestofzuigd). Hetzelfde geldt voor zweefvliegen (gezweefvliegd), beeldhouwen (gebeeldhouwd), stuiptrekken (gestuiptrekt), glimlachen (geglimlacht) en voor spuitgieten (gespuitgiet).

Toch is naast gespuitgiet ook spuitgegoten in gebruik gekomen, misschien door de gedachte aan vaste verbindingen als gegoten ijzer