Wat is het meervoud van sponsor: sponsors of sponsoren?

Sponsors en sponsoren zijn allebei juiste meervoudsvormen van sponsor. Sponsors wordt al lang gebruikt; sponsoren is een nieuwere vorm.

Persoonsaanduidingen die op het Latijnse achtervoegsel -or eindigen, hebben vaak zowel een meervoud op -en als op -s. Vaak wordt het meervoud op -en als iets netter of formeler beschouwd. Dat verklaart misschien ook waarom naast het oorspronkelijk Engelse meervoud sponsors (sponsor is namelijk overgenomen uit het Engels, dat het zelf weer uit het Latijn heeft geleend) later het meervoud sponsoren is ontstaan.

Hieronder nog een aantal woorden op -or waarbij twee meervouden mogelijk zijn:

 • corrector - correctors - correctoren
 • donor - donors - donoren
 • examinator - examinators - examinatoren
 • gladiator - gladiators - gladiatoren
 • lector - lectors - lectoren
 • mentor - mentors - mentoren
 • motor - motors - motoren
 • presentator - presentators - presentatoren
 • professor - professors - professoren
 • rector - rectors - rectoren
 • senator - senators - senatoren
 • tractor - tractors - tractoren

Sponsoren is ook een werkwoord (‘financieel steunen’), maar verwarring met het meervoudige zelfstandig naamwoord is niet erg waarschijnlijk. Uit het zinsverband wordt vrijwel altijd wel duidelijk wat er bedoeld is: ‘We zoeken sponsoren’ en ‘Willen jullie ons sponsoren?’