Het meervoud appelen is het oudst, maar al eeuwen geleden is ook appels in gebruik gekomen. Tegenwoordig klinkt voor de meeste mensen appels het gewoonst. Het lijkt erop dat appelen voor velen zelfs een beetje ouderwets klinkt.

Appel heeft het meervoud appels erbij gekregen omdat we in het Nederlands niet graag twee of meer onbeklemtoonde ‘uh’-klanken aan het einde van een zelfstandig naamwoord hebben. Vandaar dus liever ‘ap-puhls’ dan ‘ap-puh-luhn’. Ook duivels, heuvels, raadsels en regels zijn om die reden al lange tijd veel gebruikelijker dan duivelen, heuvelen, raadselen en regelen.

Ook bij andere woorden die op een onbeklemtoonde lettergreep eindigen, is het s-meervoud ingeburgerd geraakt. Heel gebruikelijk zijn bijvoorbeeld beloften/beloftes, groenten/groentes en ziekten/ziektes.

Klik voor meer voorbeelden van woorden met twee meervouden op het tabblad ‘Voorbeelden’.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staan meer voorbeelden van woorden die eindigen op een uh-klank of een andere onbeklemtoonde klank en die twee meervouden hebben.

 • aardappel - aardappelen/aardappels
 • ader - aderen/aders
 • ambtenaar - ambtenaren/ambtenaars (ambtenaren is gebruikelijker)
 • appel - appels/appelen
 • artikel - artikelen/artikels
 • beoefenaar - beoefenaars/beoefenaren
 • beoordelaar - beoordelaars/beoordelaren
 • bindsel - bindsels/bindselen
 • dienaar - dienaren/dienaars
 • eigenaar - eigenaars/eigenaren
 • euvel - euvelen/euvels
 • fabel - fabels/fabelen (fabels is gebruikelijker, maar wel het rijk der fabelen)
 • handelaar - handelaren/handelaars
 • hazelaar - hazelaars/hazelaren
 • heuvel - heuvels/heuvelen (heuvels is gebruikelijker)
 • kandelaar - kandelaars/kandelaren
 • maatregel - maatregelen/maatregels (maatregelen is gebruikelijker)
 • meubel - meubelen/meubels (meubels is gebruikelijker)
 • mossel - mosselen/mossels (mosselen is gebruikelijker)
 • ooievaar - ooievaars/ooievaren
 • raadsel - raadsels/raadselen (raadsels is gebruikelijker, maar wel: in raadselen spreken)
 • regel - regels/regelen (regels is gebruikelijker, maar wel: volgens de regelen der kunst)
 • sinaasappel - sinaasappels/sinaasappelen
 • teken - tekens/tekenen (tekens is gebruikelijker, maar wel: alle tekenen wijzen erop, tekenen van verval vertonen)
 • vinger - vingers/vingeren (vingers is veel gebruikelijker)
 • vogel - vogels/vogelen (vogels is veel gebruikelijker)
 • water - waters/wateren (wateren is gebruikelijker, maar wel: stille waters hebben diepe gronden)
 • zondaar - zondaars/zondaren