Wat is juist: sowieso of zowiezo, of nog iets anders?

Alleen sowieso is juist.

Sowieso betekent ‘toch al, in elk geval’. Het komt sinds het begin van de twintigste eeuw in het Nederlands voor en is geleend uit het Duits. In het Duits betekende sowieso letterlijk ongeveer ‘op die manier, zoals op die manier’, wat neerkomt op ‘nou, zo is het dus; wat kun je er verder over zeggen?’, ‘het maakt niet uit’.

Sowieso komt voor in zinnen als:

  • Ik ga liever niet naar de Thai. Ik ben sowieso geen liefhebber van pittig eten.
  • Morgen ga ik niet fitnessen. Ik heb sowieso geen tijd om meer dan twee keer per week te gaan.
  • Tv-programma’s van vroeger lijken sowieso altijd beter.

Sowieso wordt erg vaak fout gespeld. Op internet kom je onder andere deze foute spellingen tegen: ‘so wie so’, ‘zowiezo’, ‘zo-wie-zo’, ‘sowiezo’, ‘zowieso’, ‘sowiso’, ‘zowizo’, ‘soïso’, ‘zoïzo’, ‘soieso’, ‘zoiezo’, ‘zo en zo’, ‘zo bij zo’, ‘sobieso’, ‘soberso’ en ‘zobiezo’.