Is naast sowieso ook zowiezo juist?

Alleen sowieso is juist. Dit woord, dat 'toch al, in elk geval' betekent, komt sinds het begin van de twintigste eeuw in het Nederlands voor. Het is geleend uit het Duits; voor de precieze herkomst verwijzen we graag naar de Etymologiebank.

Sowieso wordt gebruikt in zinnen als:

  • Ik houd niet van Koos Alberts, maar ik ben sowieso geen liefhebber van het Nederlandse lied.
  • Morgen ga ik niet fitnessen; ik heb sowieso geen tijd om meer dan twee keer per week te gaan.
  • Tv-programma's van vroeger lijken sowieso altijd beter.

Sowieso wordt erg vaak fout gespeld. Op internet kom je onder andere tegen: 'so wie so', 'zowiezo', 'zo-wie-zo', 'sowiezo', 'zowieso', 'sowiso', 'zowizo', 'soïso', 'zoïzo', 'soieso', 'zoiezo', 'zo en zo', 'zo bij zo', 'sobieso' en 'zobiezo'.