In het Groene Boekje staat slaatje [sla.tje]. Wordt daarmee bedoeld dat zowel slaatje als slatje goed is?

Nee, dat wordt niet bedoeld; slaatje is de enige juiste spelling. De variant tussen vierkante haken geeft aan dat één a vervalt als slaatje aan het eind van een regel afgebroken wordt (sla-tje).

Als een verkleinwoord wordt afgebroken aan het eind van een regel, vervalt een van de twee dubbele klinkers of de apostrof: baby'tje - baby-tje, vlaatje - vla-tje, parapluutje - paraplu-tje.

Als je dus paginaatje [pa.gi.na.tje] ziet staan, betekent dit dat paginaatje de juiste spelling is, en dat bij afbreking voor -tje de derde a in het woord vervalt. Bij afbreken na pa- of na pagi- wordt het natuurlijk pa-ginaatje respectievelijk pagi-naatje.