Wat is juist: Sinterklaasavond of sinterklaasavond?

Het is heel gebruikelijk om Sinterklaasavond als benaming voor de feestavond met een hoofdletter te schrijven; zo staat het woord dan ook in de Spellingwijzer Onze Taal. Volgens de officiële spelling is sinterklaasavond echter met een kleine letter.

Feestdagen met hoofdletter
Namen van feesten en feestdagen krijgen een hoofdletter. Daarom staan Sinterklaas, Sinterklaasavond, Sinterklaasfeest en Pakjesavond allemaal met hoofdletters in de Spellingwijzer Onze Taal

  • Dit jaar valt Sinterklaas op een woensdag.
  • Zij vindt Sinterklaasavond de leukste avond van het jaar.
  • De kinderen verheugden zich op het Sinterklaasfeest.
  • Mijn surprise voor Pakjesavond zal dit jaar helaas haastwerk worden.

Volgens de officiële spelling worden sinterklaasfeestsinterklaasavond en pakjesavond met kleine letters geschreven. Of Sinterklaas volgens de officiële spelling wél als feestdag met hoofdletter mag worden geschreven, is niet helemaal duidelijk: de feestdag staat niet in de woordenlijst en de grote Van Dale geeft zowel sinterklaas als Sinterklaas met de omschrijving 'sinterklaasfeest'.

Samenstellingen die beginnen met de naam van een feest(dag) maar zelf geen feest(dag) aanduiden, worden altijd met een kleine letter geschreven: sinterklaasgedicht, sinterklaasliedje, sinterklaassurprise, enz.