Wat is juist: 'Ze zaten te rummikubben' of 'Ze zaten te rummikuppen'?

Rummikuppen is juist, alhoewel het spel Rummikub heet, met een b.

De reden voor de verandering b-p ligt in de uitspraak. De schrijfwijze rummikubben zou impliceren dat het woord uitgesproken moet worden met een b-klank, en dat komt niet overeen met de praktijk; het werkwoord wordt uitgesproken met een p-klank: [rummiekuppen]. De uitspraak is in dit geval dus bepalend voor de schrijfwijze.

Dit verschijnsel doet zich bij meer woorden voor, waaronder autopetten, bijdehante, boude/boute, Lelystatter en een relaxed meisje - relaxte meisjes. In stuken en trukendoos wordt de c van truc en stuc een k; in montignaccen wordt de c van de eigennaam Montignac verdubbeld.