Wat is juist: een rigoureuse verbouwing of een rigoureuze verbouwing?

Een rigoureuze verbouwing is juist. Rigoureus betekende oorspronkelijk 'streng', maar nu ook 'grondig, veelomvattend'. Het gaat terug op het Frans, dat nog steeds rigoureux ('streng, onverbiddelijk') kent. Het Franse woord is volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands ontleend aan het Laatlatijnse rigorosus ('hard, strikt, streng'), dat is afgeleid van het Latijnse rigor ('hardheid, gestrengheid, bittere kou'). In het Nederlands werd het woord aanvankelijk ook meestal als rigoreus (met een o) gespeld, maar onder invloed van het Frans werd later rigoureus de officiële vorm.

Bijvoeglijke naamwoorden op -(i)eus die aan het Frans zijn ontleend, krijgen in de verbogen vorm een z. Het is wel heus - een heuse verrassing (heus is geen Frans leenwoord; het is oorspronkelijk een nevenvorm van hoofs ('behorende tot het hof, beschaafd, wellevend')). Het is ook onheus - een onheuse bejegening.

Andere voorbeelden die vergelijkbaar zijn met rigoureus:

 • ambitieus - een ambitieuze jongere
 • complimenteus - een complimenteuze brief
 • copieus - een copieuze maaltijd
 • desastreus - een desastreuze beslissing
 • dubieus - een dubieuze figuur
 • fameus - een fameuze filmster
 • frauduleus - een frauduleuze handeling 
 • furieus - een furieuze leraar
 • genereus - een genereuze gift 
 • glorieus - een glorieuze overwinning
 • gracieus - een gracieuze danser
 • harmonieus - een harmonieuze relatie
 • incestueus - incestueuze toestanden
 • ingenieus - een ingenieuze oplossing
 • lumineus - lumineuze ideeën
 • majestueus - een majestueuze berg
 • malicieus - een malicieuze advocaat
 • melodieus - een melodieuze meezinger
 • minutieus -  een minutieuze reconstructie
 • miraculeus - een miraculeuze ontsnapping
 • modieus - een modieuze broek
 • monstrueus - een monstrueuze villa
 • nerveus - een nerveuze quizdeelnemer
 • omineus - omineuze bewoordingen
 • periculeus - een periculeuze onderneming
 • pernicieus - een pernicieuze anemie 
 • pompeus - een pompeuze uitspraak
 • poreus - een poreuze laag
 • precieus - een precieuze stijl
 • prestigieus - een prestigieuze prijs
 • pretentieus - een pretentieuze kerel
 • religieus - een religieuze feestdag
 • scabreus - een scabreuze roman
 • schandaleus - een schandaleuze rechtszaak
 • scrupuleus - een scrupuleuze wetenschapper
 • sententieus - sententieuze literatuur
 • serieus - een serieuze kandidaat
 • vicieus - een vicieuze cirkel
 • viskeus - viskeuze stroming
 • volumineus - een volumineuze uitgave