Wat is juist: 'Ik realiseer dat hij ouder is' of 'Ik realiseer me dat hij ouder is'?

Juist is: 'Ik realiseer me dat hij ouder is.'

Er is een verschil tussen realiseren en zich realiseren. Realiseren betekent 'verwerkelijken': 'Ik zou dat plan graag realiseren', 'Het museum is in de jaren negentig eindelijk gerealiseerd.' Zich realiseren betekent 'beseffen, zich ervan bewust zijn'.

Zich realiseren is een wederkerend werkwoord; het heeft het wederkerend voornaamwoord zich bij zich. Zich, me en je zijn in de volgende zinnen dan ook onmisbaar voor de meeste taalgebruikers:

  • Ze realiseert zich dat het veel tijd gaat kosten.
  • Ik realiseer me dat hij ouder is.
  • Hebben jullie je gerealiseerd dat die bruiloft volgende week al is?
  • Realiseer je dat anderen niet weten wat je denkt als je niets zegt. 

Zinnen als 'Realiseer dat anderen niet weten wat je denkt als je niets zegt' komen vrij vaak voor, maar worden nog steeds als onjuist gezien.