Is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud juist? 'Kinderen kunnen problemen krijgen die professionele hulp noodzakelijk maakt/maken.'

Het meervoud is juist: 'Kinderen kunnen problemen krijgen die professionele hulp noodzakelijk maken.'

Het onderwerp van de bijzin is namelijk het meervoudige (problemen) die; deze problemen maken professionele hulp noodzakelijk. Of, anders gezegd: 'De problemen maken het noodzakelijk dat er professionele hulp gezocht wordt.' Omdat het onderwerp een meervoud is, moet ook de persoonsvorm in het meervoud staan. Professionele hulp is in deze voorbeeldzin lijdend voorwerp, en heeft dus geen invloed op het getal van de persoonsvorm.