Is het Pinocchio met cch, Pinoccio met twee c's of Pinokkio met twee k's?

De grote Van Dale noemt alleen Pinocchio, maar in het Nederlands is Pinokkio ook heel gebruikelijk. Omdat dat laatste zeker voor kinderen duidelijker is, is die vorm wat ons betreft ook goed.

In het Italiaans klinkt de c voor een e of i als [tsj]. Als een k-klank bedoeld is, komt er een h tussen de c en de e of i. Vandaar chianti [kieantie], latte macchiato [makkieato] en ook Pinocchio. Pinoccio is dus niet goed; dat zou als [pienotsjo] klinken.

Pinokkio is de vernederlandste vorm van de naam. Die staat niet in de naslagwerken, maar wordt in de praktijk heel veel gebruikt, onder meer als titel van films en boeken.

In het verhaal van Pinocchio krijgt deze pop een lange neus als hij liegt. Daarom wordt iemand die van leugens beschuldigd wordt, ook wel een pinocchio of een pinokkio genoemd (met een kleine letter, want het gaat niet meer om Pinocchio zelf). Hij heeft dan een pinocchioneus of pinokkioneus.