Wat is het juiste meervoud van perpetuum mobile (‘toestel dat zichzelf eeuwig blijft bewegen’): perpetuum mobile’s of perpetua mobilia?

Zowel de Latijnse meervoudsvorm perpetua mobilia als de vernederlandste vorm perpetuum mobile’s is goed.

Het oorspronkelijke meervoud perpetua mobilia is vergelijkbaar met curricula vitae (meervoud van curriculum vitae), numeri fixi (meervoud van numerus fixus) en numeri clausi (meervoud van numerus clausus). Van de laatste drie woordgroepen zijn geen Nederlandse meervouden als curriculum vitaes, numerus fixussen en numerus clausussen gebruikelijk.

Het Latijnse meervoud perpetua mobilia komt in de praktijk maar weinig voor. Perpetuum mobile’s is (iets) gebruikelijker. Ook bij camera obscura zijn er twee mogelijkheden: camerae obscurae en camera obscura’s, net als bij lingua franca: linguae francae en lingua franca’s, en studium generale: studia generalia en studium generales. Veel Latijnse woorden hebben al heel lang (ook) een Nederlandse meervoudsvorm, bijvoorbeeld collega’s, casussen en visums naast collegae, casus en visa.

Apostrof

In perpetuum mobile’s komt er een apostrof voor de s, omdat de laatste e een lange ee-klank is, net als in Enschede. Mobiles zou tot een andere uitspraak leiden. Het zou kunnen rijmen op skiles, op ochtendfiles of op airmiles, wat niet de bedoeling is. Meer informatie over de apostrof in het meervoud vindt u hier.