Wat is het juiste meervoud van perpetuum mobile ('toestel dat zichzelf eeuwig blijft bewegen'): perpetuum mobile's of perpetua mobilia?

Zowel de Latijnse meervoudsvorm perpetua mobilia als de vernederlandste vorm perpetuum mobile's is goed.

Het oorspronkelijke meervoud perpetua mobilia is vergelijkbaar met curricula vitae (meervoud van curriculum vitae) en numeri fixi (meervoud van numerus fixus). Van de laatste twee woordgroepen zijn geen Nederlandse meervouden als curriculum vitaes en numerus fixussen gebruikelijk.

Het Latijnse meervoud perpetua mobilia komt in de praktijk maar weinig voor. U kunt ook voor het Nederlandse meervoud perpetuum mobile's kiezen. Tal van Latijnse woorden hebben inmiddels een Nederlandse meervoudsvorm, bijvoorbeeld collega's, casussen en visums naast collegae, casus en visa.

We schrijven perpetuum mobile's met een apostrof voor de s, omdat we de laatste e uitspreken als [ee], net als in Enschede. Mobiles zou tot een andere uitspraak leiden; het zou kunnen rijmen op skiles of op files of op airmiles, wat niet de bedoeling is. Meer informatie over de apostrof in het meervoud vindt u hier.